Søk
Close this search box.

Om Norsk Gassnett

Om Norsk Gassnett

Din gassleverandør

Norsk Gassnett har mer enn 160 anlegg over hele Sør-Norge med mer enn 8500 abonnenter.

Mange utbyggere har lang og god erfaring med bruk av boliggass, og i samarbeid med Norsk Gassnett har de innført gassoppvarming i boliger på mange byggefelt.

Abonnenter
0 +
Anlegg
0 +

Boligen din er tilknyttet et felles gassnett. For drift og vedlikehold av dette nettet betaler du en årlig nettavgift. Prisen på nettavgift og gass står i leveringsavtalen din med Norsk Gassnett.

Du får faktura på gassforbruket tre ganger årlig basert på egen avlesning av måleren i det utvendige gasskapet. Dette skapet må ikke tildekkes, da det i tillegg til måler også inneholder en stengekran for gass til boligen. Sørg for å ha skapnøkkelen lett tilgjengelig. Målerstanden kan registreres på Min Side, med SMS eller på et avlesningsskjema som sendes til oss i posten. Dersom vi ikke mottar målerstanden estimeres forbruket ditt. Mer informasjon om avlesning finner du her.

Skal du flytte eller leie ut boligen?

Ved utleie av boligen blir boligeier og leietager enige om hvem som skal stå som gassabonnent. Skal abonnent endres skal elektronisk skjema for flyttemelding benyttes som du finner når du er logget inn på Min Side.

Du finner også skjemaet her. Dersom boligen skal selges melder du fra til oss med skjema for flyttemelding raskest mulig etter overtagelse.

Sammen med kundepermen får du også en varslingsplan. Denne viser hvem som skal kontaktes hvis noe går galt og hva som skal gjøres. Det er lurt å oppbevare varslingsplanen på et sted der det er lett å finne den, og som hele husstanden kjenner til. Det finnes også en varslingsplan på innsiden av skapdøren i det utvendige gasskapet.