Søk
Close this search box.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Dersom du ønsker å selge boligen kan du enkelt sende inn flytteskjema via Min side, eller melde fra til oss med en flyttemelding som kan lastes ned fra våre nettsider. Du kan også kontakte oss så sender vi flytteskjema til deg i posten.

Hvis du er megler, kan du fylle ut flytteskjemaet her.

Flytteskjemaet brukes til sluttfakturering, og gir oss informasjon om ny eier.

Hvis du står registrert som eier hos Norsk Gassnett, kan du logge inn her, og bruker ditt mobilnummer eller e-postadresse.

Du vil deretter motta engangskode på mobil eller e-post, avhengig av om du benyttet mobilnummer eller e-postadresse.

Første gang du logger inn, kan du bli bedt om å registrere mobilnummer dersom vi ikke har det registrert. 

Du kan se og laste ned dine fakturaer på Min side.

Avhengig av hvilken måler du har, mottar du faktura på gassforbruket månedlig (smartmåler), eller tre ganger årlig basert på egen avlesning av måleren i det utvendige gasskapet. Dette skapet må ikke tildekkes, da det i tillegg til måler også inneholder en stengekran for gass til boligen. Sørg for å ha skapnøkkelen lett tilgjengelig. 

Våre nyeste gassanlegg har gassmålere med automatisk avlesning – disse målerne sender inn målerdata til oss kontinuerlig.

For eldre målere kan du registrere målerstanden på Min side, via SMS eller på et avlesningsskjema som sendes til oss med posten.

Dersom vi ikke mottar målerstanden estimeres forbruket ditt. Mer informasjon om avlesning finner du her.

Eldre målere har fast måleravlesning 3 ganger pr år rundt månedskiftene april/mai, august/september og desember/januar.

Våre nyeste gassanlegg har gassmålere med automatisk avlesning – disse målerne sender inn målerdata til oss kontinuerlig.

Vi sender ut informasjon i forkant av hver måleravlesning med nærmere beskrivelse på hvordan du kan rapportere inn målerstand.

Målernummer på målere med fjernavlesning begynner på SMGR eller FIOR. På disse er display blankt for å spare batteri. Ønsker du å lese av denne trykker du hardt en gang på grønn knapp ved siden av display. Betegnelsen på verdien skal være T og måleenheten er m3.

NB: Har du måler med fjernavlesning, trenger du ikke å melde inn målerstand da denne blir registrert automatisk.

Det finnes målertyper med og uten desimaler. Eventuelle desimaler skal ikke med i innrapporteringen.

Prisen på faktura er et gjennomsnitt for perioden det er fakturert for. Gassprisen kan endre seg fra måned til måned. Det er et eget fraktledd inkludert i prisen som gjør at hvert gassanlegg kan ha forskjellig pris.

Du kan se gjeldende pris når du logger inn på min side under forbruk.

Du kan også kontakte oss på post@norskgassnett.no eller tlf 22 70 90 45 hvis du ønsker informasjon om siste gjeldende pris som gjelder for der du bor.

Hvis du merker gasslukt eller er usikker på om det kan være lekkasje, skal du stenge gasstilførselen med kranen i det utvendige gasskapet. Er du fortsatt usikker, følg instruksjonen i varslingsplanen.

Dersom du ønsker å selge boligen kan du enkelt sende inn flytteskjemaet her, eller melde fra til oss med en flyttemelding som kan lastes ned fra våre nettsider. Du kan også kontakte oss så sender vi flytteskjema til deg i posten.

Flytteskjemaet brukes til sluttfakturering, og gir oss informasjon om ny eier.

Avhengig av hvilken måler du har, mottar du faktura på gassforbruket månedlig (smartmåler), eller tre ganger årlig basert på egen avlesning av måleren i det utvendige gasskapet. Dette skapet må ikke tildekkes, da det i tillegg til måler også inneholder en stengekran for gass til boligen. Sørg for å ha skapnøkkelen lett tilgjengelig. 

Våre nyeste gassanlegg har gassmålere med automatisk avlesning – disse målerne sender inn målerdata til oss kontinuerlig.

For eldre målere kan du registrere målerstanden via webskjema,  SMS eller på et avlesningsskjema som sendes til oss med posten.

Dersom vi ikke mottar målerstanden estimeres forbruket ditt. Mer informasjon om avlesning finner du her.

Eldre målere har fast måleravlesning 3 ganger pr år rundt månedskiftene april/mai, august/september og desember/januar.

Våre nyeste gassanlegg har gassmålere med automatisk avlesning – disse målerne sender inn målerdata til oss kontinuerlig.

Vi sender ut informasjon i forkant av hver måleravlesning med nærmere beskrivelse på hvordan du kan rapportere inn målerstand.

Målernummer på målere med fjernavlesning begynner på SMGR eller FIOR. På disse er display blankt for å spare batteri. Ønsker du å lese av denne trykker du hardt en gang på grønn knapp ved siden av display. Betegnelsen på verdien skal være T og måleenheten er m3.

NB: Har du måler med fjernavlesning, trenger du ikke å melde inn målerstand da denne blir registrert automatisk.

Det finnes målertyper med og uten desimaler. Eventuelle desimaler skal ikke med i innrapporteringen.

Prisen på faktura er et gjennomsnitt for perioden det er fakturert for. Gassprisen kan endre seg fra måned til måned. Det er et eget fraktledd inkludert i prisen som gjør at hvert gassanlegg kan ha forskjellig pris.

Du kan også kontakte oss på post@norskgassnett.no eller tlf 22 70 90 45 hvis du ønsker informasjon om siste gjeldende pris som gjelder for der du bor.

Hvis du merker gasslukt eller er usikker på om det kan være lekkasje, skal du stenge gasstilførselen med kranen i det utvendige gasskapet. Er du fortsatt usikker, følg instruksjonen i varslingsplanen.