Søk
Close this search box.

Sikkerhet og miljø

Sikkerhet og miljø

Alle gassløsninger som bygges av Norsk Gassnett er godt utprøvet gjennom flere år i Norge og store deler av Europa. Norsk Gassnett har kontinuerlig fokus på sikkerhet og miljø, og står inne for kvaliteten i de valgte løsningene. Installasjonene bygges i tråd med norske lover og forskrifter.

Gass er blant de mest effektive energiformene. Ved valg av boliggass investerer du i fremtidens energikilde. Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. Også i Norge har vi fått opp øynene for gassens muligheter.

Gass er det reneste fossile brenselet som kan brukes i boliger. Propan er ikke giftig og det dannes ikke røyk eller sot ved riktig forbrenning. Alle godkjente gassapparater i huset er utstyrt med en flammevakt som stenger av gassen dersom flammen slukker. Dette gjelder ikke utegriller! Forsyningsanlegget utvendig har også sikkerhetsutstyr som sørger for sikker og stabil drift av anlegget, og gassen er tilsatt et luktstoff som gir en kvalmende lukt lenge før det er noen fare.

Der Norsk Gassnett er eier av gassanlegget (utvendig) utfører vi nødvendig kontroller og vedlikehold av dette.  Gasspeisen og annet gassforbrukende utstyr er det du som eier som står ansvarlig for, og her krever forskriften at du har en serviceavtale med et kvalifisert firma. Ta gjerne kontakt med oss for en oversikt over firmaer vi samarbeider med og anbefaler, eller hvis du ønsker annen informasjon.

Der Norsk Gassnett er eier av gassanlegget (utvendig) utfører vi nødvendig kontroller og vedlikehold av dette.

Gasspeisen og annet gassforbrukende utstyr er det du som eier som står ansvarlig for, og her krever forskriften at du har en serviceavtale med et kvalifisert firma. Ta gjerne kontakt med oss for en oversikt over firmaer vi samarbeider med og anbefaler, eller hvis du ønsker annen informasjon.

Brukermanualer gasspeiser og fjernkontroller

Trenger du hjelp til å starte opp din gasspeis, finner du manualer til diverse peiser her. Klikker du på navnet til din peis, kommer manualen opp. Du finner også manual til de fjernkontrollene som er mest brukt.

 

Peis:

– Linea DV

– DV1000_1_ – Dovre

– Riva DV(4)

– Studio Open

– Studio-1-2-3DV

 

Har du peis som er levert av Peisselskabet, kan du klikke på lenken her.

 

Fjernkontroll:

– Faber peis

– DOVRE DV 1000 og JØTUL GI160