Sikkerhet og miljø

Alle gassløsninger som bygges av Norsk Gassnett er godt utprøvet gjennom flere år i Norge og store deler av Europa. Norsk Gassnett har kontinuerlig fokus på sikkerhet og miljø, og står inne for kvaliteten i de valgte løsningene. Installasjonene bygges i tråd med norske lover og forskrifter.

Gass er det reneste fossile brenselet som kan brukes i boliger. Propan er ikke giftig og det dannes ikke røyk eller sot ved riktig forbrenning. Alle godkjente gassapparater i huset er utstyrt med en flammevakt som stenger av gassen dersom flammen slukker. Dette gjelder ikke utegriller! Forsyningsanlegget utvendig har også sikkerhetsutstyr som sørger for sikker og stabil drift av anlegget, og gassen er tilsatt et luktstoff som gir en kvalmende lukt lenge før det er noen fare.

Der Norsk Gassnett er eier av gassanlegget (utvendig) utfører vi nødvendig kontroller og vedlikehold av dette.  Gasspeisen og annet gassforbrukende utstyr er det du som eier som står ansvarlig for, og her krever forskriften at du har en serviceavtale med et kvalifisert firma. Ta gjerne kontakt med oss for en oversikt over firmaer vi samarbeider med og anbefaler, eller hvis du ønsker annen informasjon.

Norsk Gassnett For sikker bruk av gassgrillen vil vi gjøre deg oppmerksom på et par punkter.

  1. Koble alltid fra gasslangen og steng kranen i grillboksen
    når du er ferdig med å grille.
  2. Bruk kun slange som er godkjent for terrasseuttaket,
    og kontroller slangen jevnlig for sprekker.

Hvis du merker gasslukt eller er usikker på om det kan være lekkasje,
skal du stenge gasstilførselen med kranen i det utvendige gasskapet.

Er du fortsatt usikker, følg instruksjonen i varslingsplanen her.