Her vil vi legge ut svar på spørsmål vi får regelmessig. Finner du ikke svar på det du leter etter her kan du ta kontakt med oss på tlf 22 70 90 45 eller post@norskgassnett.no

Siden er under oppføring.

Måleravlesning/ faktura

- Hvor ofte er det måleravlesning, og hvordan får jeg vite om det?

Det er fast måleravlesning 3 ganger pr år rundt månedskiftene april/mai, august/ september og desember/januar. Vi sender ut målerkort et par uker før fristen med nærmere beskrivelse på hvordan du kan rapporter inn målerstand.

- Min måler har desimaler. skal disse med i innrapportering av målerstand:

Det finnes målertyper med og uten desimaler. Eventuelle desimaler skal ikke med i innrapporteringen

- Når får jeg faktura på forbruket?

Faktura kommer ca 2-4 uker etter frist for avlesning

- Hvordan får jeg frem forbruk hvis jeg har måler med fjernavlesning?

Målernummer på målere med fjernavlesning begynner på SMGR eller FIOR. På disse er display blankt for å spare batteri. Ønsker du å lese av denne trykker du hardt en gang på grønn knapp ved siden av display. Betegnelsen på verdien skal være T og måleenheten er m3. NB: Har du måler med fjernavlesning, trenger du ikke å melde inn målerstand da denne blir registrert automatisk.

- Hvor ligger informasjon om gasspris?

Prisen på faktura er et gjennomsnitt for perioden det er fakturert for. Gassprisen kan endre seg fra måned til måned. Det er et eget fraktledd inkludert i prisen som gjør at hvert gassanlegg kan ha forskjellige pris. Kontakt oss på post@norskgassnett.no eller tlf 2270945 hvis du ønsker informasjon om siste gjeldende pris som gjelder for der du bor.