Søk
Close this search box.

Kundeinfo

Kundeinfo

Informasjon om måleravlesning

Våre nyeste gassanlegg har gassmålere med automatisk avlesning – disse målerne sender inn målerdata til oss kontinuerlig.

Eldre målere har fast måleravlesning 3 ganger pr år rundt månedskiftene april/mai, august/ september og desember/januar. Vi sender ut informasjon i forkant av hver måleravlesning med nærmere beskrivelse på hvordan du kan rapportere inn målerstand.

Dersom vi ikke mottar målerstanden estimeres forbruket ditt.

Hvordan kan jeg levere måleravlesning?

Målerstanden kan registreres på Min side, via SMS eller på et avlesningsskjema som sendes til oss med posten.

Skal desimaler med i måleravlesningen?

Det finnes målertyper med og uten desimaler. Eventuelle desimaler skal ikke med I innrapporteringen.

Informasjon om måleravlesning

Våre nyeste gassanlegg har gassmålere med automatisk avlesning – disse målerne sender inn målerdata til oss kontinuerlig.

Eldre målere har fast måleravlesning 3 ganger pr år rundt månedskiftene april/mai, august/ september og desember/januar. Vi sender ut informasjon i forkant av hver måleravlesning med nærmere beskrivelse på hvordan du kan rapportere inn målerstand.

Dersom vi ikke mottar målerstanden estimeres forbruket ditt.

Hvordan kan jeg levere måleravlesning?

Målerstanden kan registreres via webskjema, SMS eller på et avlesningsskjema som sendes til oss med posten.

Skal desimaler med i måleravlesningen?

Det finnes målertyper med og uten desimaler. Eventuelle desimaler skal ikke med I innrapporteringen.

Skal du flytte eller leie ut boligen?

Dersom du ønsker å selge boligen kan du enkelt sende inn flytteskjema via kundeportalen, der mye av informasjonen allerede er utfylt.

Flytteskjemaet brukes til sluttfakturering, og gir oss informasjon om ny eier.

Skal du flytte eller leie ut boligen?

Dersom du ønsker å selge boligen kan du enkelt sende inn flytteskjema ved å klikke på knappen under.

Flytteskjemaet brukes til sluttfakturering, og gir oss informasjon om ny eier.

Informasjon om pris, forbruk og faktura

På min side finner du full oversikt over dine fakturaer og forbruk.

Boligen din er tilknyttet et felles gassnett. For drift og vedlikehold av gassnettet betaler du en årlig nettavgift. Prisen på står i leveringsavtalen din med Norsk Gassnett. Din eksakte gasspris kan variere noe siden frakteelementet endres avhengig av avstanden fra depotet til ditt postnummer.

Informasjon om pris, forbruk og faktura

I en mellomfase til ny løsning er på plass, kan du kontakte oss for spørsmål angående pris, forbruk og faktura.

Boligen din er tilknyttet et felles gassnett. For drift og vedlikehold av gassnettet betaler du en årlig nettavgift. Prisen på står i leveringsavtalen din med Norsk Gassnett. Din eksakte gasspris kan variere noe siden frakteelementet endres avhengig av avstanden fra depotet til ditt postnummer.

Sikkerhet og miljø

Alle gassløsninger som bygges av Norsk Gassnett er godt utprøvet gjennom flere år i Norge og store deler av Europa.

Gass er blant de mest effektive energiformene. Ved valg av boliggass investerer du i fremtidens energikilde. Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. Også i Norge har vi fått opp øynene for gassens muligheter.

Gass er det reneste fossile brenselet som kan brukes i boliger. Propan er ikke giftig og det dannes ikke røyk eller sot ved riktig forbrenning. Alle godkjente gassapparater i huset er utstyrt med en flammevakt som stenger av gassen dersom flammen slukker. Dette gjelder ikke utegriller! Forsyningsanlegget utvendig har også sikkerhetsutstyr som sørger for sikker og stabil drift av anlegget, og gassen er tilsatt et luktstoff som gir en kvalmende lukt lenge før det er noen fare.

Der Norsk Gassnett er eier av gassanlegget (utvendig) utfører vi nødvendig kontroller og vedlikehold av dette.

Gasspeisen og annet gassforbrukende utstyr er det du som eier som står ansvarlig for, og her krever forskriften at du har en serviceavtale med et kvalifisert firma. Ta gjerne kontakt med oss for en oversikt over firmaer vi samarbeider med og anbefaler, eller hvis du ønsker annen informasjon.

  1. Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.

  2. Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.

  3. Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.

  4. Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.

  5. Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.

  6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.

  7. Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.

  8. Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.

  9. Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.

Brukermanualer og dokumenter

Trenger du hjelp til å starte opp din gasspeis, finner du manualer til diverse peiser her. Klikker du på navnet til din peis, kommer manualen opp. Du finner også manual til de fjernkontrollene som er mest brukt. 

 
Varslingsplan
Kundebrosjyre
Brukermanualer peis:

Linea DV
DV1000 1 – Dovre
Riva DV
Studio Open
Studio-1-2-3DV

Har du peis som er levert av Peisselskabet, kan du klikke på lenken her.

Brukermanualer fjernkontroll:

Faber peis
DOVRE DV 1000 og JØTUL GI160