Søk
Close this search box.

Informasjon om gasspris

Informasjon om gasspris

Informasjon om gasspris

Prisutvikling Propan 2021 og 1. kvartal 2022
Del på e-post

Din eksakte pris kan variere noe siden frakteelementet endres avhengig av avstanden fra depotet til ditt postnummer. CO2-avgift er nå kr 1,77 (eks. mva.) pr. kilo gass og regjeringen har besluttet å øke den avgiften til kr 2,30 (eks. mva.) pr. kilo fra 1/1-22.

Ca. prisen pr. kilo inkludert alle avgifter og frakt har steget fra januar 2019 fra ca. kr 17,40 (kr 1,35 pr. kW/t) pr. kilo til ca. kr 24,30 (kr 1,89 pr. kW/t) i desember 2021. I mars 2022 steg prisen med ytterligere ca 1,50 pr kg, men gikk ned med ca 50 øre i slutten av april 2022.

Pålagte avgifter (CO2 og mva.) utgjør ca. kr 0,51 pr. kW/t av energiprisen du betaler.

Den prisutviklingen vi har sett det siste året skyldes i hovedsak den generelle utviklingen i alle råvaremarkedene, der energiforsyning som kjent har hatt en galopperende utvikling, særlig nå i inneværende vintermåneder. Produksjonen av propan er to-delt, en andel kommer direkte fra produksjonen av naturgass («rikgass») og en andel kommer etter raffinering av råolje. Propan (LPG) er også en råvaretilsats i plastproduksjon og slik sett vil også det kunne påvirke prisene fremover.

Da krigen i Ukraina begynte i mars steg gassprisen med over 2kr pr kg, men har gått ned igjen med 50 øre senere på våren.