Søk
Close this search box.

Driftes ditt anlegg sikkert?

Driftes ditt anlegg sikkert?

Driftes ditt anlegg sikkert?

Norsk Gassnett bistår borettslag, sameier og andre med trygg drifting i henhold til reglene.
Del på e-post

Norsk gassnett har idag over 150 anlegg i sin portefølje. I tillegg til forsyning av gass, inkluderer dette bistand rundt sikkerheten knyttet til anlegget, blant annet med serviceavtale som sikrer at anleggene følger reglene fastsatt av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Mange sameier bruker mye tid på å sørge for at deres anlegg følger reglene, kontakt oss gjerne dersom du ønsker at Norsk Gassnett tar over deres eksisterende anlegg.

Under kan du lese om hva som kreves av hvem.

Styrets ansvar:

Før boligsameiet tar i bruk et gassanlegg skal styret melde anlegget inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det gjøres via Altinn. Hvis det er flere boligsameier som skal bruke samme gassanlegg, kan innmeldingen av praktiske grunner gjøres av gasselskapet.

Styret skal kunne legge frem:

  • dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket
  • dokumentasjon på at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte
  • situasjonsplan med oversikt over plassering av tank, rør og så videre
  • risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer
  • beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med
  • avtale med uavhengig kontrollør, teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan, om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget
Beboernes ansvar:

Som beboer er du ansvarlig for at anlegget i din leilighet blir kontrollert og vedlikeholdt jevnlig. Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring.

Beboerne har ansvar for:

  • at det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet og kunne dokumentere dette
  • å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk
  • å være kjent med boligsameiets beredskapsplan
  • å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler
Ønsker du mer informasjon om hva vi kan bistå med?