Slange fra terrasseuttak til grill

Har du montert terrasseuttak (se høyre kolonne for mer info) vil du trenge en slange fra uttaket til grillen. Norsk Gassnett selger dette utstyret til sine kunder. Ønsker du å bestille, kan du sende en bestilling til post@norskgassnett.no. Slangen er 3 meter lang og har de nødvendige koblingene mot uttaket og grill. 

Bestillingen må inneholde ditt kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og type grill.

Monteringsaveiledning:

For at gasslangen som kobles på grillen skal bli tett, må det brukes gjengetape/ loctite mellom grillen og overgangen. Overgangen skrus på grillen først, før du skrur grillslangen på overgangen. 

NB: Det er viktig å sjekke for lekkasje: Skru på bryteren i grillboksen for å få trykk, og deretter spray zalovann på overgangene. Overgangen er tett hvis det ikke bobler/ skummer. Det skal sjekkes for lekkasje minst en gang pr sesong før grill tas i bruk og ved mistanke om lekkasje.

Slange fra terrasseuttak til grill